• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg

Római Katolikus Templom 
Titulus: Magyarok Nagyasszonya

 

Búcsú: október második vasárnapja

Mise minden vasárnap: 09.00

Papp Szabolcs plébános

Elérhetősége:30/813-6065

Gondnok: Péter József, 30/964-3547

 

Szőkedencsi római katolikus templom története 1942. október 11-én bensőséges ünnepe volt Szőkedencsnek. Régi óhajuk valósult meg amikor az 500 éve elpusztult templom helyett, ami a mai temető helyén állt. Magyarok Nagyasszonya tiszteletére templomot állítottak, s azt dr. Barthos Pál apátkanonok segesdi fő esperes felszentelte. Magas szárnyalású, könnyekig megható beszédében Mária országának hűséges gyermekeit arra kérte, hogy az ősi virtust mindenben megtartsák, istenfélelemben, hazaszeretetben, Mária tiszteletben. Egyúttal bejelentette, hogy Kis Szt. Teréz tiszteletére Ő is szobrot, illetve képet ajándékoz a szőkedencsi templomnak.

Ezután a megáldott templomban papi segédlettel misét mondott. A templom építése körül a hívek áldozatkészsége mellett Hollósy József igazgató-tanítóé volt az érdem, hogy 10 éven át hangyaszorgalommal megtudta valósítani tervet, templomot építeni úgyszólván a semmiből Isten dicsőségére. Azóta a templomot többször felújították, most is épp a belső helyre állítása tart.