Ma 2018. november 15., csütörtök, Albert és Lipót napja van. Holnap Ödön napja lesz.

Rendeletek

2011. XII. 31-én hatályos önkormányzati rendeletek


1.  10/1993. (XII.20.) Az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól

2.  2/1995. (II.22.) A települési képviselők tiszteletdíjáról, költségeik megtérítéséről, egyéb juttatásaikról, valamint működési feltételeik biztosításáról

3.  9/1995. (VIII.14.) A helyi iparűzési adóról

4.  5/19975/1997. (VIII.13.) Az önkormányzati biztos kijelölésének és kirendelésének szabályairól

5.  4/1998. (IV.29.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről

6.  8/2000. (III.29.) A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

7.  9/2001. (IX.12.) A temetőkről és a temetkezésről

8.  7/2002. (VI.12.) A háziorvosi körzet meghatározásáról

9.  12/2002. (XII.11.) A magánszemélyek kommunális adójáról

10. 6/2003. (VI.25.) A díszpolgári cím adományozásáról

11.12/2003. (XII.17.) A sportról

12.13/2003. (XII.17.) A lakáscélú helyi támogatásról

13.17/2003. (XII.17.) Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról.

14. 8/2004. (IV.14.) A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

15.12/2004. (IV.14.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

16.13/2004. (IV.14.) A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

17.14/2004. (IV.14.) Az állattartásról

18. 20/2004. (VIII.18.) Szőkedencs község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

19. 21/2004. (IX.27.) A helyi hulladékgazdálkodási tervről

20. 22/2004. (XI.24.) A védőnői körzet meghatározásáról

21. 24/2004. (XI.24.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról

22.11/2005. (IX.14.) A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

23.1/2006. (II.8.) Az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek tartalmának meghatározásáról

24. 7/2006. (III.29.) A közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatáról

25. 7/2007. (IV.11.) Szőkedencs Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

26.8/2007. (VIII.22.) A közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről

27. 17/2008. (XII.15.) A fogorvosi körzet meghatározásáról

28.18/2008. (XII.15.) Az ügyeleti körzet meghatározásáról

29. 9/2009. (IX.23.) A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésével összefüggő egyes rendeletek módosításáról

30.6/2011. (IV.27.) A szociális ellátások helyi szabályozásáról

31. 11/2011. (XII.21.) Az ivóvíz 2012. évi díjáról

Nemzeti Jogszabálytár